Mandarin(P): zhǎng
Mandarin(Z): ㄓㄤˇ
Japanese(On): しょう [shou]
Cantonese: zoeng2
Vietnamese: chưởng
------------------------------------------------------------
Definition: surname of the mother of Mencius
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.2]
Total strokes: 4
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4EC9
Big Five: C953
GB 2312: 5675
Cangjie: OHN
Four-corner Code: 2721.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10109.020
Kang Xi: 0091.170
CiHai: 83.501
Morohashi: 00357
Dae Jaweon: 0194.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — zhăng ㄓㄤˇ 〔《廣韻》諸兩切, 上養, 章。 〕 姓。 孟子 母 仉氏 。 見 明 張萱 《疑耀》卷一。 按: 仉氏 即 春秋 魯 黨氏 之族。 黨, 音掌。 參閱 清 錢大昕 《潛研堂集‧答問》。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhang3 解释: 姓。 如明代有仉经。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhang3 姓。 如明代有仉經。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — zhāng (1) 同 掌 [same as 掌 ] 仉, 古掌字。 《正字通》 (2) 姓 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 【起源参考】 春秋时,鲁国有大夫掌氏,后讹变为读音相同的仉氏,后人因之。 …   Chinese names (中国人的名字)

 • — zhǎng (1) ㄓㄤˇ (2) 姓。 (3) 郑码: NQD, U: 4EC9, GBK: D8EB (4) 笔画数: 4, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235 …   International standard chinese characters dictionary

 • — I pái ㄆㄞˊ 〔《廣韻》步皆切, 平皆, 並。 〕 1.雜戲。 《史記‧李斯列傳》: “是時 二世 在 甘泉 , 方作觳抵優俳之觀。” 2.指表演雜戲的人, 俳優。 《漢書‧廣川王去傳》: “後 去 數置酒, 令倡俳臝戲坐中, 以為樂。” 顏師古 注: “俳, 雜戲者也。” 《三國志‧魏志‧武帝紀》: “遣 劉岱 。 王忠 擊之, 不克。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 孟母 — 孟子 的母親。 姓 仉 。 曾三次遷移, 選擇良鄰;斷所織之布, 以激勵 孟子 勤奮學習。 舊時奉為賢母的典範。 事見 漢 劉向 《列女傳‧鄒孟軻母》。 晉 潘岳 《閑居賦》: “此里仁所以為美, 孟母 所以三徙也。” 宋 蘇軾 《潘推官母李氏輓詞》: “杯盤慣作 陶 家客, 弦誦常叨 孟母 鄰。” 《宋史‧蘇易簡傳》: “及 易簡 參知政事, 召 薛氏 入禁中, 賜冠帔, 命坐, 問曰: ‘何以教子成此令器?’對曰: ‘幼則束以禮讓, 長則教以詩書。 ’上顧左右曰: ‘真 孟母 也。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • Mencius — This article is about the philosopher. For the book, see Mencius (book). Mencius 孟子 Mencius, from Myths and Legends of China, 1922 by E. T. C. Werner Full name Mencius …   Wikipedia

 • Mengzi — (chinesisch 孟子 Mèngzǐ, latinisiert Mencius oder Menzius; um 370 v. Chr.; † um 290 v. Chr, also zur Zeit der Streitenden Reiche) war der bedeutendste Nachfolger des Konfuzius (auch Kongzi). Er reformierte dessen philosophische …   Deutsch Wikipedia

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.